Ted Koppel có giá trị ròng: Ted Koppel là một nhà phát thanh người Mỹ sinh ra ở Anh và có giá trị ròng 30 triệu USD. Sinh ra ở Nelson, Lancashire, Anh, Ted Koppel, còn được gọi là Edward James Martin Koppel, chuyển đến Hoa Kỳ khi ông được mười ba tuổi. Ông tiếp tục tốt nghiệp Đại học Syracuse và sau đó lấy bằng Thạc sĩ về nghiên cứu truyền thông đại chúng và khoa học chính trị từ Đại học Stanford. Anh bắt đầu sự nghiệp chuyên môn của mình với tư cách là một giáo viên, và sau đó được thuê làm việc tại WMCA Radio ở New York. Ông bắt đầu làm việc trên báo cáo Flair cho ABC Radio vào năm 1963, trở thành phóng viên trẻ nhất từng được ABC thuê. Trong suốt những năm 60 và 70, ông làm việc như một phóng viên chiến tranh và phóng viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Năm 1980, ông bắt đầu tổ chức "Nightline", một công việc mà ông đã thực hiện trong 25 năm, bước xuống năm 2005. Post- "Nightline", ông đã từng là phóng viên đặc biệt cho một số chương trình bao gồm "Rock Center", và cho BBC Tin tức. Ông cũng đã viết các cột cho tờ New York Times và xuất hiện trên một số chương trình radio trên NPR. Ông cũng là biên tập viên quản lý cho kênh Discovery trong ba năm.

LờI Khuyên Từ Các Ngôi Sao:
Bình LuậN: