Đã có một thời gian khi các triệu phú đã từng ít và xa. Năm 1995, chỉ có 3 triệu hộ gia đình ở Hoa Kỳ - hoặc khoảng 3% dân số - đã có thể yêu cầu tài sản trên ngưỡng triệu đô la.

Tuy nhiên, thời gian là một thay đổi và trong thế giới ngày nay, đánh dấu triệu phú chỉ là những gì nó được sử dụng để được.

Chung Sung-Jun / Getty Hình ảnh

Theo một cuộc khảo sát năm 2016 từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, gần 15 triệu hộ gia đình ở Hoa Kỳ có giá trị tài sản ròng hơn một triệu đô la. Nếu con số đó được điều chỉnh theo lạm phát, thì hiện nay chỉ có hơn 9,1 triệu hộ gia đình đã trở thành triệu phú vào năm 1995.

Theo nghiên cứu gần đây của nhà kinh tế học Edward Wolff của Đại học New York, có rất ít sự tăng trưởng trong hàng ngũ triệu phú trong thập kỷ trước năm 1995.

Sự tăng trưởng về tỷ lệ này là do sự bất bình đẳng của sự gia tăng kể từ năm 1980. Tăng trưởng thu nhập chậm đối với các tầng lớp trung lưu và trung lưu; tuy nhiên, tiền lương vẫn tiếp tục gia tăng đều đặn cho người Mỹ có thu nhập cao. Thu nhập cao hơn và thị trường chứng khoán mạnh tạo ra nhiều triệu phú hơn.

Từ năm 2013 đến năm 2016, số hộ gia đình triệu phú đã tăng hơn 2 triệu, tăng kỷ lục trong khoảng thời gian 3 năm. Wolff thuộc tính này cho thị trường chứng khoán.

Cũng có sự gia tăng của các triệu phú - những người có giá trị ròng là 10 triệu đô la - từ khoảng 400.000 hộ gia đình trong năm 2013 đến hơn 630.000 trong năm 2016.

LờI Khuyên Từ Các Ngôi Sao:
Bình LuậN: